Οπτικά Δελέγκος

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθέριου 128
17676 Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 
2109514373