Οπτικά Καβασαλάκη

Διεύθυνση: 
Πλ. Παναιτωλίου 18
14235 Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο: 
2102771088