Οπτικά Μακρυπόδης

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Μεσογείων 443
15343 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο: 
2106395910