Οπτικά Μίχας

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 72
17341 Άγιος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 
2109751508