Πλιγουρόπουλος Μαργαρίτης - ΕΜΕΚ OPTICAL LTD ΕΠΕ

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Καλάμου 18
19014 Καπανδρίτι
Τηλέφωνο: 
2295054477