Οπτικά Αγελάρη

Διεύθυνση: 
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 167
546 45 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310849196