Οπτικά Ανδρεάδης

Διεύθυνση: 
Βενιζέλου 85
Θεσσαλονίκη
56121 Αμπελόκηποι
Τηλέφωνο: 
2310734984