Οπτικά Φένια Μαντζιάρη

Διεύθυνση: 
Μητροπόλεως 16
54624 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310278781