Οπτικά Κριεζή

Διεύθυνση: 
Γεώργιου Παπανδρέου 8
Ανάληψη
546 45 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310862123