Οπτικά Μηνάς

Διεύθυνση: 
Μητροπόλεως 99
54622 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310283368