Οπτικά Πολιανίδης

Διεύθυνση: 
Μαυρομιχάλη 52
56533 Πολίχνη
Τηλέφωνο: 
2310607623