Οπτικά Προύσαλης

Διεύθυνση: 
Ερμού 42
54623 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310263128