Οπτικά Σιουγιούδη

Διεύθυνση: 
Στρατηγού Μακρυγιάννη 68
Άνω Ηλιούπολη
564 31 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310607300