Οπτικά Στεργιαννάκου

Διεύθυνση: 
Νικολάου Παπαγεωργίου 6
57200 Λαγκαδάς
Τηλέφωνο: 
2394022590