Οπτικά Μαρμαρίδης

Διεύθυνση: 
Πλ. Ελευθερίας 77
60100 Κατερίνη
Τηλέφωνο: 
2351039548