Οπτικά Μηνάς

Διεύθυνση: 
Βασιλέως Κωνσταντινου 4
50200 Πτολεμαΐδα
Τηλέφωνο: 
2463024681