Οπτικά Παρταλας

Διεύθυνση: 
28ης Οκτωβρίου
Λιτόχωρο
60200 Κατερίνη
Τηλέφωνο: 
2352084710