Οπτικά Σαραντινού

Διεύθυνση: 
Μεγάλου Αλεξάνδρου & Αβέρωφ
65302 Καβάλα
Τηλέφωνο: 
2510838504