Οπτικά Κέκου

Διεύθυνση: 
21ης Ιουνίου 80
611000 Κιλκίς
Τηλέφωνο: 
2341022031