Οπτικά Σάκαλη

Διεύθυνση: 
Μεγ. Αλεξάνδρου 11
53100 Φλώρινα
Τηλέφωνο: 
2385024577